Game Nhập Vai

Game nhập vai là một thể loại game mà người chơi nhập vai một nhân vật trong thế giới ảo. Thường là một câu chuyện, để trải qua các sự kiện, nhiệm vụ, và cuộc phiêu lưu. Trong game nhập vai, người chơi có thể tương tác với môi trường, tương tác với nhân vật khác. Thường có sự phát triển nhân vật qua thời gian.

Thể loại này thường đi kèm với một câu chuyện hoặc một loạt nhiệm vụ. Người chơi tham gia và tiến triển câu chuyện. Các game với thế giới mở rộng, nơi bạn có thể tự do khám phá và làm nhiều thứ khác nhau. Ngoài ra, có cả giới hạn với các khu vực và nhiệm vụ cụ thể. Người chơi thường có khả năng tạo hình, tính cách, kỹ năng và tùy chỉnh nhân vật của họ. Người chơi thường phải thu thập điểm kỹ năng và kinh nghiệm qua thời gian. Việc này nhằm để cải thiện khả năng và năng lực của nhân vật.

Thể loại này có sự đa dạng lớn và có thể chia thành nhiều loại con như hành động, nhập vai cổ điển và nhiều thể loại khác tùy thuộc vào cách trò chơi được thiết kế và nhấn mạnh các yếu tố cụ thể.